mr. Ram Hira de oprichter van Hira Juristen

Iedereen met juridische geschillen heeft het recht op goede rechtsbijstand. mr. Ram Hira is een jurist die voor de volle 100% meedenkt met hoe wij het juridische probleem het beste kunnen oplossen.

Ik heb de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Rechtsgeleerdheid succesvol afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2017. Ik ben afgestudeerd in het Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bovendien heb ik tijdens de master een studentenstage gelopen bij Spong Advocaten voor de duur van twee maanden. In dat kader heb ik diverse notities van strafrechtelijke aard vervaardigd. Hiervoor heb ik met name literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek verricht. Bovendien heb ik (raadkamer)zittingen van rechtbanken en gerechtshoven bijgewoond. Tevens heb ik deelgenomen aan de jurisprudentiebespreking en cliëntenbespreking. Daarnaast heb ik een annotatie geschreven over het leerstuk medeplegen. Ook heb ik een masterscriptie geschreven inzake de beleidswijziging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.

De cliënt kan contact opnemen met mij voor vragen over het Strafrecht, Bestuursrecht, Gezondheidsrecht en Personen- en familierecht. De cliënt krijgt altijd een goed juridisch advies.