mr. Ram Hira de oprichter van Hira Juristen

Iedereen met juridische geschillen heeft het recht op goede rechtsbijstand. mr. R. Hira is een jurist die voor de volle 100% meedenkt met hoe wij het juridische probleem het beste kunnen oplossen.

Ik heb de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Rechtsgeleerdheid succesvol afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2017. Ik ben afgestudeerd in het Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bovendien heb ik tijdens de master een studentenstage gelopen bij Spong Advocaten voor de duur van twee maanden. In dat kader heb ik diverse notities van strafrechtelijke aard vervaardigd. Hiervoor heb ik met name literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek verricht. Bovendien heb ik (raadkamer)zittingen van rechtbanken en gerechtshoven bijgewoond. Tevens heb ik deelgenomen aan de jurisprudentiebespreking en cliëntenbespreking. Daarnaast heb ik een annotatie geschreven over het leerstuk medeplegen. Ook heb ik een masterscriptie geschreven inzake de beleidswijziging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.

Strafrecht: advies en rechtsbijstand op het gebied van strafrechtelijke procedures. Dit kan variëren van het bijstaan van verdachten in strafzaken tot het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers van strafbare feiten. Als deskundigen hebben wij expertise in het geven van advies over diverse strafrechtelijke onderwerpen zoals drugsdelicten, fraude, geweldsdelicten en witwassen.

Bestuursrecht: advies en rechtsbijstand op het gebied van bestuursrechtelijke procedures. Als deskundigen hebben wij expertise in het adviseren en bijstaan van zowel particulieren als bedrijven bij het nemen van beslissingen door de overheid. Hierbij kunt u denken aan bezwaarprocedures en beroepsprocedures tegen besluiten van de overheid en vergunningaanvragen.

Gezondheidsrecht: hierbij kunt u denken aan specifieke vraagstukken zoals klachtenprocedures, geschillen tussen arts en patiënt en aansprakelijkheidskwesties in de gezondheidszorg. Als deskundigen hebben wij ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan zowel patiënten als zorgverleners.

Personen- en familierecht: hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals adoptie, alimentatie, echtscheidingsprocedures, ouderlijk gezag en omgangsregelingen. Als deskundigen hebben wij expertise in het geven van advies over deze onderwerpen.

De cliënt kan contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen voor vragen over het Strafrecht, Bestuursrecht, Gezondheidsrecht en Personen- en familierecht. De cliënt krijgt altijd een goed juridisch advies.